Kunst

“Kunst biedt een ander perspectief op wat vertrouwd is. Een blik waar je naar op zoek was, of wellicht wel helemaal niet.”

Als kunstenaar ervaar ik het maken, zien en beleven van kunst als een manier om de blik op mezelf en de wereld verrijken. Elke ervaring toont een nieuw perspectief, laat een indruk na en inspireert of beweegt mij vroeg of laat. Zo laat kunst mij keer op keer de dialoog aangaan, met mezelf, de ander en de wereld om mij heen.

Mijn beeldend werk laat zich het beste omschrijven als dynamisch en figuratief, spelend met de werkelijkheid door juist niet alles te tonen wat er te zien valt. Ik wil ruimte laten aan de toeschouwer om zelf invulling te geven aan wat er wordt waargenomen. Door juist het weglaten van elementen en het minimaliseren van details creƫer ik ruimte om tot nieuwe waarnemingen en dialogen te kunnen komen.

Als mensen spiegelen we ons aan elkaar, zoeken we de bevestiging in onze overeenkomsten en vinden we uniciteit in juist de verschillen met de ander. Eigenheid (wie ben ik en wie ben jij, in relatie tot de ander en de wereld) vormt in veel van mijn werken een belangrijk fundament.